Arkitekthögskolans forskarutbildning uppfyller inte kvalitetskrav

[2018-05-04] Nu har beslut kommit angående Universitetskanslersämbetets, UKÄs, utvärdering av forskarutbildningar i arkitektur i Sverige. Umeå universitet får det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet.

Arkitekthögskolan på Konstnärligt campus. Foto: Ulrika Bergfors

Beslutet innebär att forskarutbildningen i arkitektur inte uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning på forskarnivå och lärosätet riskerar tillståndet att utfärda doktorsexamen i arkitektur.

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet ska senast 2 maj 2019 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Därefter kommer UKÄ att ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda doktorsexamen i arkitektur.

UKÄ har gjort en nationell utvärdering av samtliga utbildningar på forskarnivå i arkitektur i Sverige.

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.umu.se/nyhet/.cid291588


Prenumerera på nyheter

Prenumerera på vårt RSS-flöde: Nyheter