Pressmeddelanden från Umeå universitet

Tandhygienistutbildningen blir treårig

[2018-06-15] Tandhygienistyrket har genomgått stora förändringar, utifrån förändrade behov av tandvård hos befolkningen och nya arbetssätt inom tandvården. För att tandhygienister ska stå bättre rustade att möta nya behov och krav, har regeringen beslutat förlänga utbildningen från två till tre års heltidsstudier.

- Mer bredd och djup i utbildningen innebär att vi kan höja kvaliteten i tandvården. Det är också positivt för kunskapsutvecklingen och forskningen inom oral hälsa, och det skapar nya möjligheter till livslångt lärande för tandhygienisterna, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Katarina Konradsson, programansvarig

- Det här är jättebra, mycket positivt, säger Katarina Konradsson, programansvarig för tandhygienistutbildningen vid Umeå universitet. Det är ett efterlängtat beslut som ökar förutsättningarna att utbilda till de kompetenser som efterfrågas i dagens tandvård. Dessutom ökar möjligheterna till interprofessionellt lärande med övriga treåriga vårdutbildningar.

I Umeå antas man redan idag till ett treårigt utbildningsprogram som leder till tandhygienistexamen efter två år och kandidatexamen i oral hälsa efter tre år.

Beslutet om en treårig utbildning för yrkesexamen som kommer att ge 180 högskolepoäng, innebär att examensmålen uppdateras, bland annat ökar kraven på ämnesfördjupning och graden av självständighet betonas. Studenten kommer därmed att få bättre förutsättningar att söka sig vidare till utbildning på forskarnivå eller forskning, och yrkesverksamma tandhygienister får bättre möjligheter till fortsatt utveckling och ett livslångt lärande.

Kraven skärps också när det gäller omfattningen av det självständiga arbetet och studentens förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019, men ska tillämpas på utbildning som bedrivs och tandhygienistexamina som utfärdas efter utgången av juni 2019.

För mer information, kontakta:

Katarina Konradsson, programansvarig för tandhygienistutbildningen, Umeå universitet
Katarina.a.konradsson@umu.se
070-215 60 18

Redaktör: Lena Åminne

Adress till nyheten:
http://rss.kc.umu.se/nyhet//.cid292510


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet