Mitt urval ur Umeås kalender 3 - Konstnärligt campus http://rss.kc.umu.se/kalendarium/rss/kalender-rss/ De kommande 10 eventen ARC Weekly Walk-in Service http://rss.kc.umu.se/kalendarium/kalendervisning/?eventId=19685 Are you: -writing a paper and would like feedback on a specific issue, e.g., paragraph structure, how to search for sources or citing; -reading an article or course book and would like to discuss reading and note taking strategies; -uncertain with the stages in the writing process and would like a sounding board? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-11 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-11 13:00</endDateTime></metadata>]]> Övrigt true Tue, 11 Sep 2018 10:00:00 GMT http://rss.kc.umu.se/kalendarium/kalendervisning/?eventId=19685 2018-09-11T10:00:00Z AIMday Demokrati http://rss.kc.umu.se/kalendarium/kalendervisning/?eventId=19597 Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-20 08:45</startDateTime><endDateTime>2018-11-20 15:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop true Tue, 20 Nov 2018 07:45:00 GMT http://rss.kc.umu.se/kalendarium/kalendervisning/?eventId=19597 2018-11-20T07:45:00Z