Konsthögskolan vid Umeå universitet

Konsthögskolan grundades 1987. Då bedrevs undervisningen i Scharinska träsliperiet. Nu finns Konsthögskolan i nya lokaler i hjärtat av Konstnärligt campus.

Konsthögskolan har varje år runt 300 sökande, av dem antas 15 till 20 till utbildningen. Här utbildas konstnärer med kompetens att arbeta såväl nationellt som internationellt.

För närvarande studerar 70 studenter på Konsthögskolan. Fokus ligger på det individuella konstnärliga uttrycket, på konstens kritiska potential, och på en mångfald av tankesätt, kultur och uttryck.

Samarbeten över lands- och kulturgränser är en självklar del i verksamheten och skolan har flera internationellt aktiva konstnärer som gästlärare.


Sidansvarig: Michael Nordvall

Utskriftsversion

Konsthögskolans webbplats

www.art.umu.se